Dom je tamo gde je srce

Garaža 1 - Đorđa Rajkovića 32-38
Garaža 1

br. 1. GARAŽA 18,03 m²
br. 2. GARAŽNO M. 15,34 m²
br. 3. GARAŽNO M. 15,45 m²
br. 4. GARAŽNO M. 15,57 m²
br. 5. GARAŽNO M. 15,68 m²
br. 6. GARAŽA 19,33 m²
br. 7. GARAŽA 18,38 m²
br. 8/9. GARAŽA 41,04 m²
br. 10/11. GARAŽA 46,77 m²
br. 12/13. GARAŽNO M. 30,28 m²
br. 14/15. GARAŽNO M. 30,28 m²
br. 16. GARAŽA 25,54 m²